Lekarze ostatniej szansy

Lekarze ostatniej szansy bardzo dobry
http://adst.mp.pl/img/articles/kurier/PRW20141209_07PAN.jpg

Jest taka grupa lekarzy, którzy nazywani są lekarzami ostatniej szansy. Są to takie osoby, do których chorzy zgłaszają się w ostateczności, wtedy, kiedy już nic innego ich nie ratuje i kiedy nie ma nadziei na to, że stan zdrowia się polepszy. Dlatego też nie dziwi fakt, że trzeba być bardzo dobry specjalistą, żeby zyskać takie miano.

– autor artykułu